Login

Disclaimer
De informatie verzonden via dit cliëntenportal is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit bericht (en de eventuele bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Uw bericht wordt uiterlijk binnen drie werkdagen (van de persoon die u mailt) beantwoord. Wij wijzen u er met klem op in geval van acute vragen binnen werktijden het algemene praktijknummer (026-3791901) te bellen voor overleg of wij hierin een rol kunnen spelen. Buiten tijden van bereikbaarheid van de administratie dient u in geval van acute zorgen contact op te nemen met de crisisdienst via nummer van uw huisarts.  

 

Username
Password
Password forgotten?